Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/biharisz/public_html/index.php on line 9
Szorvány települések Bihar megyében
 • Főoldal
 • Hírek
 • Interjú
 • Fórum
 • Galéria
 • Kapcsolat
 • 1. Gyanta rövid története    

   

              Gyanta a gyantai magaslat nyugati nyúlványán fekszik. DélrÅ‘l a Fekete-Körös mossa ezt a dombot, melyrÅ‘l igen szép kilátás van az Alföldre.

              A település elsÅ‘ írásos emléke 1213-ból származik, a Váradi Regestrum Gyantának két lakosát, Mekát és Orbánt említi. A régi összeírások különbözÅ‘ idÅ‘kben különbözÅ‘ megnevezéseket használnak pl: Genta, Gyanta  1213, Gyantha 1430, Egyházas Gyanta 1552, Nömös Gyanta1613, Magyar Vég Gyanta 1681.

  Gyanta a Fekete-Körös völgy többi magyar településeihez hasonloan élte a maga virágzó keresztyén kultúráját a mongol pusztításig. A mongolok elpusztították az egész vidéket, de Gyanta túlélte ezt a nehéz idÅ‘szakot és újra megerÅ‘södött.

  A reformáció tanításai a török idÅ‘kben érkeztek Gyantára és honosodtak meg a településen. 1631-ben már önálló református lelkipásztora is volt, akit a bátori zsinat nevezett ki az egyházközség élére. Azóta Gyanta népe református vallású.

   

   

   

  2. Az 1944-es szeptember 24-i vérengzés

   

  Ezen a napon a II. világháború minden gyűlölete és egymásnak feszülÅ‘ indulata úgy lángolt fel Gyanta községben, hogy negyvennyolc ártatlan élet esett áldozatul.

  A véres eseményt az váltotta ki ,hogy a Magyar Hadsereg egyik ErdélybÅ‘l visszavonuló alakulatának útja Gyantán keresztül vezetett. Gyanta a környék egyetlen magyar települése, ezért a katonák itt találtak pihenésre alkalmas helyet. Ugyanakkor itt érte Å‘ket utol a Román Hadsereg „Tudor Vladimirescu”. A magyar katonák a háborús helyzetnek megfelelÅ‘en feltartóztatták az üldözÅ‘ket, hogy egységük továbbvonulhasson. A román katonák a községbe bejutván nem találták az ellenséges csapatot és dühükben a község lakosságát támadták meg. Az emberek rémülten menekültek  pincékbe, padlásokra, rejtekhelyekre. A határhelyzetbenm önkényeskedÅ‘ egységparancsnok utasításaira minden élÅ‘ lelket letartóztattak. Az elszabadult pokolban 41 férfit, nÅ‘t és gyereket állitottak a gyilkos sortűz elé, kioltván ártatlan életüket. Ehhez még az úton, a pincékben és és a rejtekhelyeken meggyilkolt négy áldozat társul. Az áldozatok egy közös sírban várják megváltójukat a gyantai temetÅ‘ben. A genocidum alkalmával nem nyert kíméletet a Gyantai Református Egyházközséget két évszázadig szolgáló lelkészi lakás sem, melyet felgyújtottak, földig leromboltak. Ezzel az alkalommal semmisült meg teljes mértékben a gyülekezet irattára, ingó vagyona valamint a lelkipásztor családjának teljes vagyona. A még élÅ‘ szemtanúk tanúsítják, hogy a templom is csak csodával határos módon menekült meg. A templomra szegzett ágyú elé a szomszéd falu ortodox pópája állt, hogy megakadályozza Isten házának a pusztulását. 1990-ig a közösségben nemhogy megemlékezni, de még beszélni is tilos volt a vérengzésrÅ‘l és a pusztításról.

  2000-ben a gyantai presbitérium elhatározta, hogy minden évben megemlékezést tart a templomban. Az évenkénti megemlékezéseknek megvan a jótékony hatása. A gyülekezet tagjaiban oly nagy mértékben oszlott a félelem érzése, erÅ‘södött meg hitük, hogy 2004. szeptember  25-én egyháztagjaink lelkes és önfeláldozó adakozása nyomán felállíthattuk a gyantai mártírok emlékművét templomunk kertjében.

                                                    

  3. Gyanta jelenlegi arculata

   

              Gyanta az 1944.szeptember 24-i véres eseményeket követÅ‘en, a “dicsÅ‘séges szocializmus” éveiben rohamos és drasztikus hanyatlást élt át. A község a két világháború közötti idÅ‘ben a térség egyetlen magyar nemzetiségű helysége volt, erÅ‘s mezÅ‘gazdasággal és fejlett iparral.

    Az 1980-as évek végére súlyosan elnéptelenedett és leszegényedett. Jelenleg 400 házban mintegy 300 lélek lakja Gyantát, fÅ‘leg idÅ‘sek, de néhány fiatal család is. Ők fÅ‘leg mezÅ‘gazdasággal, háztáji állattenyésztéssel és kertészkedéssel foglalkoznak.


  Gyanta az utóbbi idÅ‘ben igen kedvelt célpontja a csodálatos környéke és nyugodt, meghitt hangulata miatt a pihenni vágyó városi embereknek. Emberemlékezet óta Gyanta a horgászok és a vadvizeket kedvelÅ‘k paradicsoma. Már 140 hétvégi ház van a faluban.

  Események

  Szállás

  Elérhetőség

  Soós József-Tamás lelkipásztor
  email: soosjt@yahoo.com
  soosjt@yahoo.com