Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/biharisz/public_html/index.php on line 9
Szorvány települések Bihar megyében
 • Főoldal
 • Hírek
 • Interjú
 • Fórum
 • Galéria
 • Kapcsolat
 • Mezőtelegd

  Fekvése

  Nagyváradtól 18 km-re keletre, a Sebes-Körös bal partján, a nagyvárad–kolozsvári főút mellett fekszik.

  Nevének eredete

  Neve a magyar telek szó -d képzős alakjából való. Először egy 1294-es oklevél 1572-ből való másolatában említik: Thelegd. Előtagja először 1773-ban tűnik föl: Mező-Telegd.

  Története

  A 13. század elején környékén élt a székelyek egyik csoportja. Innen költöztek a későbbi Udvarhelyszék területére, ahol őket telegdi székelyeknek, a széket kezdetben Telegdiszéknek, Székelyudvarhelyet pedig Telegdnek hívták.

  1291-ben költözött ide a későbbi Telegdi család megalapítója, a Csanád nemzetségbeli Tamás. A 14. század elejétől vámja volt. 1335-ben Telegdi Csanád esztergomi érsek ferences kolostort alapított. 1347-ben itt tartották a magyarországi ferencesek tartományi gyűlését. 1456-ban iskolamestere volt. 1503-ban románok is lakták. A 16. század elején mezőváros és uradalom központja volt.

  A 16. században várat építettek a mai református templom, római katolikus templom, a kastély és a református parókia által határolt területen. Külső árkaiba bevezették a Koppány-patak és a Sebes-Körös vizét.

  Lakossága 1557-ben jórészt protestáns hitre tért, de Telegdi Mihály még 1571-ig tartatott miséket. 1608-tól Varkoch György birtoka volt, majd 1611-ben Forgách Zsigmond felsőmagyarországi főkapitány foglalta el. 1660-ban, Várad elfoglalása után lett a törököké. 1688 februárjában Heissler mellette verte meg Thököly Imre kurucait.

  1716-ban Baranyi Gábor nevű birtokosa katolikus házikápolnát építtetett, 1736-ban pedig újraszervezték a plébániát. A 18. század elejétől 1838-ig a reformátusok leányiskolát is működtettek. A 18. század elején települtek be első zsidó lakói. Zsinagógája még 1820 előtt épült. Az 1739–1744-es pestisjárvány 668 áldozatot szedett.

  1870-ben megépült a vasút és ezzel föllendült az állat- és terménykereskedelem. 1890-ben megalakult a Mezőtelegd vidéki Takarékpénztár Rt. Az 1900-as években peremén kőolajfinomító, körülötte pedig gyártelep létesült. Az 1910-es években a következő iparvállalatok működtek a településen: a Bihar–Szilágyi Olajipari Rt., a Hazai Aszfalt Rt., a Magyar Aszfalt Rt., a Bihari Szénbánya és Villany Rt., a Kállai-féle téglagyár, Sátori Mór vegyészeti gyára, Biehm János fedéllemezgyára és a Kollár-féle kocsikenőcsgyár. Az 1920-as években ezekhez fatelep, telítőtelep, bútorgyár és szeszgyár csatlakozott. A nagy gazdasági világválság idején üzemeinek többsége tönkrement.

  Népessége

   1828-ban 1575 lakosa volt.

   1900-ban 2508 lakosából 2034 volt magyar, 424 román, 24 német, 13 szlovák és 13 cigány anyanyelvű; 1133 református, 534 ortodox, 469 római katolikus, 304 zsidó és 56 görög katolikus vallású.

   2002-ben 3960 lakosából 2374 volt román, 1016 magyar, 523 cigány és 40 szlovák nemzetiségű; 2343 ortodox, 737 református, 379 pünkösdista, 348 római katolikus és 103 baptista vallású.

  Látnivalók

   Református temploma eredetileg román kori, 1507-ben gótikus stílusban átépítették. Tornya barokk stílusú. 14. századi falképei az Utolsó Ítéletet, az Arma Christit és a magyar szenteket: Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent Lászlót ábrázolják. Szentélyében befalazva látható a Telegdi család több tagja szarkofágjának a fedőlapja, például Telegdi Istváné 1514-ből és Telegdi Miklósé 1560-ból. Kertjében 2004-ben avatták fel Hagymássy Kata mellszobrát. A templomot védőfal keríti.

   Telegdy-kastély (1848, ma szanatórium).

   Római katolikus temploma 1757–1759-ben, tornya 1792-ben épült. 1864-ben bővítették, 1994-ben felújították.

  Híres emberek

   Itt született 1535 körül Telegdi Miklós humanista főpap, pécsi püspök.

   Itt halt meg 1604-ben Hagymássy Kata, Bocskai István felesége.

   Itt született 1743. július 23-án Hunyadi Szabó Ferenc debreceni református püspök.

   Itt született 1943-ban Molnár Szabolcs irodalomtörténész.

  Gazdasága

   Faáru-, parketta- és bútorgyártás.

  Események

  2010-01-27 12:10:25

  Mezőtelegdi megemlékezés

  ......Tovább

  Szállás

  Elérhetőség

  Erdey Zsolt

  Rmdsz elnök

  Email: lupi18@hotmail.com